European City Facility: Unha nova convocatoria con 3 millóns de euros para plans locais de investimento en enerxía sostible

martes, 14 Xuño, 2022 - 00:00

O Fondo Europeo para as Cidades (EUCF), unha iniciativa en nome da Comisión Europea, abriu unha cuarta convocatoria de solicitudes, cun orzamento de case 3 millóns destinado a apoiar a 48 cidades e as súas agrupacións no desenvolvemento de conceptos de investimento dos seus proxectos enerxéticos e climáticos.

O EUCF non financia a execución dun proxecto, senón que apoia o desenvolvemento dun concepto de investimento, que é un documento que proporciona aos investidores e ás institucións financeiras a información necesaria para avaliar un proxecto de investimento e, por tanto, para mobilizar fondos para a súa execución.

O EUCF está aberto a todas as autoridades locais/municipios e as súas agrupacións, e as entidades públicas locais que agregan municipios e autoridades locais tamén son elexibles (por exemplo,  Métropoles, Landkreise, Città Metropolitane).

Poden solicitalo os municipios/gobernos locais, as agrupacións de municipios/gobernos locais e as entidades públicas locais que agrupan a municipios/gobernos locais situados nos Estados membros da UE (UE-27), nun dos Estados do EEE- AELC (Islandia, Liechtenstein e Noruega) e no Reino Unido poden solicitar a axuda do EUCF.