A Estratexia de Enerxía Solar da UE propón 3 iniciativas para acelerar o despegue de tecnoloxías solares

luns, 9 Xaneiro, 2023 - 00:00

A enerxía solar xoga un papel crave na transición de enerxía limpa. Contribuirá a alcanzar os obxectivos do plan REPowerEU e a reducir a dependencia da UE dos combustibles fósiles.

As tecnoloxías de enerxía solar converten a luz solar en enerxía, xa sexa como electricidade (fotovoltaica e enerxía solar concentrada) ou en forma de calor, no caso da calor solar.

A enerxía solar é a fonte de enerxía que está a crecer ao ritmo máis alto da UE. En 2020, o mercado solar da UE creceu en 18 GW e o 5,2% da produción total de electricidade da UE proveu da enerxía solar. A enerxía solar é barata, limpa, modular e flexible. O custo da enerxía solar ha diminuído nun 82% na última década, o que a converte na fonte de electricidade máis competitiva en moitas partes da UE.

Desde entón, a UE foi durante moito tempo un pioneiro na difusión da enerxía solar. O Pacto Verde Europeo e o plan REPowerEU converteron a enerxía solar nun elemento básico da transición da UE cara á enerxía limpa. O despregamento acelerado da enerxía solar contribúe a reducir a dependencia da UE dos combustibles fósiles importados. Ademais, a enerxía solar é a enerxía renovable máis accesible para os fogares e contribúe a protexer aos consumidores da volatilidade dos prezos da enerxía.