As enerxías renovables aumentan: supoñen o 37% da electricidade da UE

xoves, 27 Xaneiro, 2022 - 00:00

En 2020, as fontes de enerxía renovables representaron o 37% do consumo bruto de electricidade na UE, fronte ao 34% de 2019.

A enerxía eólica e a hidroeléctrica representaron máis de dous terzos da electricidade total xerada a partir de fontes renovables (36% e 33%, respectivamente). O terzo restante da electricidade proveu da enerxía solar (14%), os biocombustibles sólidos (8%) e outras fontes renovables (8%). A enerxía solar é a fonte de maior crecemento: en 2008, só representaba o 1% da electricidade consumida na UE.

Entre os Estados membros da UE, máis do 70% da electricidade consumida en 2020 xerouse a partir de fontes renovables en Austria (78%) e Suecia (75%). A xeración de electricidade a partir de fontes renovables tamén foi elevada e representou máis da metade da electricidade consumida en Dinamarca (65%), Portugal (58%), Croacia e Letonia (ambos cun 53%).

No outro extremo da escala, a cota de electricidade procedente de fontes renovables era do 15% ou menos en Malta (10%), Hungría e  Chipre (ambos os 12%), Luxemburgo (14%) e  Chequia (15%).