A dixitalización nos sistemas enerxéticos urbanos: Perspectivas 2025, 2030 e 2040

xoves, 30 Xuño, 2022 - 00:00

A Axencia Executiva Europea de Clima, Infraestruturas e Medio Ambiente publicou un informe novo sobre as perspectivas para os próximos anos en materia da dixitalización dos sistemas enerxéticos urbanos.

A dixitalización pode mellorar a habitabilidade das cidades en múltiples ámbitos, como a seguridade nas rúas (por exemplo, cámaras ou sistemas de vixilancia intelixentes), a atención sanitaria e o benestar (con telemedicina, control da calidade do aire en tempo real, etc.), o desenvolvemento económico e a vivenda (por exemplo plataformas de aloxamento entre pares), compromiso e comunidade (por exemplo, plataformas de conexión local), e mellorar a xestión e o funcionamento da mobilidade (por exemplo, semáforos intelixentes), a auga (por exemplo, detección de fugas), os residuos (por exemplo, optimización dos roteiros de recollida de residuos) e a enerxía (por exemplo, edificios intelixentes, iluminación pública intelixente, etc.).

Accede á publicación aquí.