COP26: Lanzamento do Centro de Innovación Global para Solucións Climáticas Transformadoras

martes, 2 Novembro, 2021 - 00:00

A ONU Cambio Climático inicia a actividade dun novo Centro dixital de Innovaciónn Global para impulsar significativamente a eficacia e a escala do cambio climático e a innovación en sustentabilidade como motor dunha acción climática máis ambiciosa.

O centro promove un enfoque ambicioso que axudará aos profesionais para basear promesas e compromisos, segundo o que a ciencia estima necesario, non sobre o que é posible coas solucións tecnolóxicas actuais.

O hub é unha plataforma dixital que alberga bases de datos de demanda de solucións así como solucións, ferramentas para determinar o impacto da acción climática e un espazo para facilitar o financiamiento de solucións climáticas.

No seu recente informe do Grupo de Traballo 1, o Panel Intergobernamental sobre Cambio Climático (IPCC) estima que limitar os aumentos da temperatura media global a 1,5°C require unha redución das emisións de CO2 do 45% en 2030. Con todo, as promesas actuais de redución de emisións quedan curtas. A menos que se tomen medidas urxentes, é probable que o nivel actual de ambición poña ao mundo en camiño cara a un aumento da temperatura media de 2,7°C e fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez maiores.

Por tanto, requírese unha ambición significativamente maior para manter o obxectivo de 1,5°C ao alcance. As promesas actuais a miúdo quedan curtas porque se basean nas percepcións do que se pode lograr no contexto das solucións e tecnoloxías climáticas actuais.