Cooperación co sector privado en Joensuu, Finlandia: estudo de caso

mércores, 18 Xaneiro, 2023 - 00:00

En 2015, Joensuu estableceu Climate Business Network para involucrar ao sector privado na transición verde e axudar ás empresas para crear prácticas máis sostibles.

Joensuu comprométese a ser climáticamente neutral para 2025. Aínda que axudar aos cidadáns para cambiar o seu comportamento e desenvolver prácticas sostibles segue sendo clave para o traballo climático realizado pola cidade, Joensuu sabe que a descarbonización non se pode lograr sen o apoio de empresas privadas e comunidades. Dado que as principais emisións de Joensuu proveñen da calefacción, o tráfico rodado e a maquinaria industrial, a cidade creou redes e proxectos de comunicación climática para alentar ás empresas para participar no traballo climático local. Un exemplo é a Rede de Negocios Climáticos , lanzada en 2015. Esta Rede ten como obxectivo axudar ás empresas para crear prácticas máis sostibles para adaptar as súas operacións ao novo marco e desenvolver solucións neutras en carbono. 

En maio de 2021, a cidade de Joensuu lanzou un proxecto para promover e desenvolver aínda máis a Rede de Negocios Climáticos. Para o verán de 2021, a cantidade de empresas e comunidades locais na rede aumentara a 40. Para unirse á rede, as empresas asinan un compromiso climático coa cidade que enumera varios pasos individuais e obxectivos para promover a redución das emisións de GEI.

Estes compromisos conteñen medidas como accións para promover a eficiencia enerxética, as enerxías renovables (principalmente solar), taxas sostibles de desprazamento e reciclaxe na empresa, a redución da produción de residuos e o consumo de auga/oectricidade, e o desenvolvemento de solucións sostibles para os clientes. Aínda que cada socio decide os seus propios obxectivos, o persoal de Climate Business Network axuda a personalizar cada plan individual para adaptalo ás necesidades da comunidade e a empresa. A rede é coordinada e administrada polo Coordinador de Clima da autoridade local, quen se encarga de coordinar o traballo climático da cidade para alcanzar a neutralidade de carbono.