Convocatoria aberta para concelleiros e concelleiras de toda Europa

venres, 8 Xullo, 2022 - 00:00

Un dos obxectivos da Unión Europea é conectar cos seus cidadáns dentro de cada Estado membro e traballar, como o Pacto dos Alcaldías - Europa, directamente coa sociedade civil e os seus representantes.

Baseándose neste principio, o Parlamento Europeo iniciou o proxecto "Construír Europa cos concelleiros". O seu obxectivo é crear unha rede comunitaria de representantes elixidos a nivel local en todos os Estados membros para que poidan dirixir accións de educación e comunicación sobre cuestións europeas, medio ambiente, programas e institucións, directamente sobre o terreo.

A Dirección Xeral de Comunicación da Comisión Europea encárgase da execución do proxecto no marco do Programa de Traballo 2021, xunto co Comité Europeo das Rexións.

Para establecer a rede, as autoridades locais (municipio, provincia, departamento ou rexión) que desexen converterse en socios sobre o terreo da UE, poden presentarse á convocatoria e designar a un representante elixido localmente como membro da rede "Construír Europa cos concelleiros".

Se está interesado en formar parte desta rede, encha o formulario de solicitude en liña, acompañado dunha declaración asinada na que exprese o seu interese e compromiso de converterse en socio para comunicar Europa. Se a asociación é aceptada, recibirá unha placa metálica de recoñecemento desta alianza estratéxica.

Máis información aquí.