Contaminación cero: obxectivos para 2030 ao alcance

luns, 12 Decembro, 2022 - 00:00

A Comisión publicou hoxe o seu primeiro informe sobre o seguimento e as perspectivas en relación coa contaminación cero e o seu terceiro informe acerca da perspectiva sobre o paquete «Aire Limpo», que establecen conxuntamente maneiras de conseguir un aire, unha auga e un chan máis limpos. Os informes indican que as políticas da UE contribuíron a reducir a contaminación atmosférica e a contaminación por praguicidas. Con todo, os niveis de contaminación seguen sendo demasiado elevados. Noutros ámbitos, tales como o ruído nocivo, a contaminación por nutrientes ou a xeración de residuos municipais, non houbo avances. Os resultados indican que, en xeral, é necesaria unha actuación moito máis firme se a UE quere alcanzar os obxectivos de redución da contaminación para 2030, mediante a adopción de nova lexislación contra a contaminación e aplicando mellor a vixente.

Avances cara aos obxectivos de 2030, aínda que os niveis de contaminación seguen sendo demasiado elevados

Os avances cara a os seis obxectivos de «contaminación cero» son dispares. A contaminación por praguicidas, antimicrobianos e refugallos mariños está a diminuír. Non se avanzou moito na contaminación por ruído, nutrientes e residuos. Por outra banda, os elevados índices globais de cumprimento das normas da UE en materia de contaminación das augas destinadas ao consumo humano e á auga de baño (> 99 % e > 93 %, respectivamente) son alentadores. De aquí a 2030 poderemos alcanzar a maioría dos obxectivos se nos esforzamos máis.

Con todo, os niveis de contaminación actuais seguen sendo demasiado elevados. Máis do 10 % das mortes prematuras na UE cada ano seguen estando relacionadas coa contaminación do medio ambiente. Isto débese principalmente á contaminación atmosférica, pero tamén ao ruído e á exposición a substancias químicas, que é probable que se subestimen. A contaminación tamén é prexudicial para a biodiversidade. Existen grandes diferenzas entre os Estados membros, con niveis de mortalidade prematura en torno ao 5-6 % no norte de Europa e entre o 12 e o 14 % no sur e o leste.

A Comisión xa deu cumprimento ás 33 medidas anunciadas en o plan de acción «contaminación cero» de 2021 ou rexistrou avances respecto diso. Para que produzan efecto, o informe reclama que se chegue rapidamente a un acordo e adóptense as propostas lexislativas para reducir a contaminación nociva, e que se mellore a aplicación da lexislación vixente a nivel local, nacional e transfronteirizo. Considera sobre todo que, se a UE aplicase todas as medidas pertinentes propostas pola Comisión, o número de mortes prematuras debidas a a contaminación atmosférica diminuiría en máis dun 70 % en 2030 en comparación con 2005, e os beneficios das medidas de aire limpo superarían os custos e facilitarían un aumento global do PIB. O informe tamén sinala a importancia de promover iniciativas mundiais e de apoiar a terceiros países nos seus esforzos por reducir a contaminación.