Conferencia para o Futuro de Europa: Panel de Cambio climático, medioambiente e saúde

martes, 11 Xaneiro, 2022 - 00:00

O Panel europeo de cambio climático, medioambiente e saúde reuniuse do 7-9 de xaneiro de 2022 por terceira vez. A través deste evento reuníronse ao redor de 200 cidadáns europeos de diferentes idades e contornas, de todos os Estados Membros, (en persoa e en remoto) e adoptaron 51 recomendacións en relación aos retos que Europa ten que superar en relacion ao clima, o medioambiente e a saúde.

Ditas recomendacións derívanse do traballo realizado nas dúas sesións anteriores (en outubro e Novimebre de 2021) e relaciónanse coas seguintes temáticas: 

- Mellores condicións de vida 

- Protección do medioambiente e a saúde 

- Redireccionar a economía e o consumo cara a unha sociedade sostible

Pódense consultar as recomendacións adoptadas a través da seguinte ligazón: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_285