A Comunidade do Pacto: unha pioneira da transición verde

martes, 26 Outubro, 2021 - 00:00

Con motivo da Semana Europea das Rexións e Cidades 2021, a Oficina do Pacto dos Alcaldes en Europa e o Comité Europeo das Rexións (CDR) organizaron o taller "A Comunidade do Pacto: pioneira da transición verde" o 13 de outubro de 2021.

O evento destacou exemplos concretos da comunidade do Pacto sobre mitigación, adaptación e pobreza enerxética. Nel destacouse a estreita cooperación entre o Pacto dos Alcaldes e o  CDR: “é unha cooperación natural. O papel dos embaixadores nacionais é axudar ao proceso, promover e reforzar o Pacto nos seus propios Estados membros da UE, en cooperación coa Oficina do Pacto dos Alcaldes e a Comisión Europea ".

Nun panel dedicado ao modelo de  gobernanza ascendente e multinivel do Pacto presentouse o novo informe "Gobernanza multinivel na acción (climática): creación conxunta de solucións políticas para abordar o cambio climático". O informe, que explica o concepto de  gobernanza multinivel e os seus beneficios baseándose en exemplos concretos, tamén establece 17 recomendacións desagregadas en 5 principios de gobernanza: apertura, participación, rendición de contas, eficacia e coherencia.

A sesión continuou nas salas de traballo de Acción Local dedicadas a cada piar do Pacto dos Alcaldes: aceleración da  descarbonización dos nosos territorios, a necesidade de fortalecer os vínculos entre as políticas de adaptación e mitigación e  aceso a enerxía segura, sostible e alcanzable.