A Comisión Europea outorga 27 subvencións no marco do Fondo de Innovación

martes, 14 Decembro, 2021 - 00:00

O 10 de decembro os 27 proxectos seleccionados para unha subvención no marco da primeira convocatoria do Fondo de Innovación para proxectos de pequena escala asinaron un acordo de subvención coa Axencia Executiva Europea de Clima, Infraestrutura e Medio Ambiente (CINEA), organismo de execución do Fondo. Isto eleva o número total de proxectos apoiados nesta convocatoria a 30. Xuntos, estes proxectos cuxo obxectivo é o de levar tecnoloxías baixas en carbono ao mercado en industrias de uso intensivo de enerxía, hidróxeno, almacenamento de enerxía e enerxías renovables, beneficiaranse dunha subvención total de 109 millóns de euros.

Os proxectos centraranse na  descarbonización de industrias intensivas en enerxía, especificamente nos sectores de ferro e aceiro, hidróxeno, biocombustibles e  biorrefinerías,  pulpa e papel, refinerías, metais non  ferrosos, vidro, cerámica e material de construción, e a  descarbonización do sector enerxético, a través da produción e o uso innovadores de enerxías renovables ou solucións de almacenamento. Están situados en trece estados membros da UE e todos os proxectos teñen un gasto de capital total inferior a 7,5 millóns de euros (trátase de proxectos a pequena escala).

A próxima convocatoria dedicada a proxectos a pequena escala abrirase o 31 de marzo de 2022. O 26 de outubro, a Comisión lanzou a segunda convocatoria para proxectos a gran escala no marco do Fondo cun orzamento de 1500 millóns de euros para financiar tecnoloxías de vangarda para enerxías renovables, enerxía -industrias intensivas, almacenamento de enerxía e captura, uso e almacenamento de carbono. A convocatoria está aberta ata o 3 de marzo de 2022.