A Comisión Europea e o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente intensifican a súa cooperación para un futuro sen contaminación.

venres, 10 Decembro, 2021 - 00:00

No primeiro Diálogo Político sobre Contaminación Cero, concluído onte en Bruxelas, a Comisión Europea (CE) e o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) acordaron actuar xuntos a nivel mundial para reducir urxentemente a contaminación de forma integrada, aliñando os seus respectivos plans de acción de contaminación cero cara a unha cooperación máis estreita entre a CE e o PNUMA. Ambos os socios tamén están a prestar cada vez máis atención á protección e restauración da natureza como unha das solucións para facer fronte á tripla crise planetaria do clima, a biodiversidade e a contaminación.

O Diálogo sobre Política de Contaminación Cero avogou por un enfoque integrado e holístico para abordar a contaminación por parte dos axentes públicos e privados, coa participación das institucións da UE, o PNUMA, a Organización Mundial da Saúde (OMS) e o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento ( PNUD).

O Diálogo centrouse en áreas seleccionadas, nas que o seguimento e a cooperación entre a Comisión e o PNUMA considéranse máis  prospectivos e listos a curto e medio prazo.

Entre os principais ámbitos de cooperación atópanse os seguintes

-              Promover a cooperación multilateral;

-              Reforzar o apoio político e as capacidades para reducir a contaminación do aire, a auga e o mar, promover a xestión racional dos produtos químicos e os residuos e abordar a contaminación transfronteiriza;

-              Impulsar un enfoque de ciclo de vida circular en sectores e cadeas de valor de alto impacto como o transporte, a construción, a alimentación e a agricultura, a electrónica, os téxtiles e os plásticos; Aumentar a cooperación no comercio de produtos e residuos potencialmente contaminantes, promovendo estratexias que inclúan un enfoque "seguro e sostible desde o deseño", a química verde, a circularidade "non tóxica" e a xestión integrada de residuos;

-              Desenvolver datos e coñecementos para axudar aos responsables políticos cunha base científica sólida para seguir o progreso e facer fronte á contaminación, para mellorar a calidade do noso aire e reducir a contaminación da fonte ao mar, reducir os impactos na saúde e mellorar as oportunidades para as economías libres de contaminación.

En febreiro de 2021, a Comisión Europea e o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) asinaron un novo anexo ao Memorándum de Entendemento (MdE) de 2014, no que se esbozan as áreas revisadas de cooperación para o período 2021-2025 Este Diálogo Político sobre Contaminación Cero organízase como parte do capítulo 5 deste anexo "Cara a un planeta sen contaminación e unha mellor saúde.".

A cooperación entre a Comisión Europea e o  PNUMA abarca ata a data unha ampla gama de actividades, programas e proxectos en ámbitos de interese común como a biodiversidade, o consumo e a produción sostibles, incluída a economía circular e a eficiencia dos recursos, o cambio climático, a contaminación, os recursos hídricos, a xestión racional dos produtos químicos e os residuos, o seguimento e a avaliación do medio ambiente, e o reforzo da  gobernanza ambiental a escala mundial, rexional e nacional. Os acordos marco estratéxicos CE- PNUMA fixeron avanzar substancialmente a cooperación conxunta nestes ámbitos de interese común.