A Comisión Europea concede máis de 1.000 millóns de euros a proxectos innovadores para a transición climática

luns, 4 Abril, 2022 - 00:00

A Comisión asinou acordos de subvención por valor de 1.100 millóns de euros con sete proxectos de gran envergadura a través do Fondo de Innovación da UE, financiados cos ingresos do Réxime de Comercio de Dereitos de Emisión (RCDE) da UE.

O obxectivo destes proxectos é reducir as emisións en máis de 76 Mt de CO2 eq durante o primeiros dez anos de funcionamento. Os sete proxectos despregan tecnoloxías innovadoras de baixa emisión de carbono a escala industrial, abarcando sectores crave como o hidróxeno, o aceiro, os produtos químicos, o cemento, a enerxía solar, os biocombustibles e a captura e o almacenamento de carbono.

Os seleccionados foron:

  • Kairos@ C (captura e almacenamento de carbono)
  • BECCS at Stockholm (captura e almacenamento de carbono bioenergético)
  • Hybrit Demonstration (fabricación de ferro con hidróxeno)
  • Ecoplanta (uso de residuos para producir metanol)
  • K6 Program (cemento)
  • TANGO (fabricación de módulos fotovoltaicos)
  • SHARC (hidróxeno sostible)

Financiado cos ingresos procedentes da poxa de dereitos de emisión do RCCDE, o Fondo de Innovación pretende crear os incentivos financeiros adecuados para que as empresas e as autoridades públicas invistan agora na próxima xeración de tecnoloxías con baixas emisións de carbono e dar ás empresas da UE a vantaxe de ser as primeiras en converterse en líderes tecnolóxicos mundiais.

O Fondo de Innovación é executado pola Axencia Executiva Europea de Clima, Infraestruturas e Medio Ambiente (CINEA), mentres que o Banco Europeo de Investimentos proporciona a axuda para o desenvolvemento de proxectos prometedores que non están listos para a súa aplicación completa. O Fondo tamén proporciona subvencións a pequena escala.