A Comisión Europea aproba as novas Directrices sobre axudas estatais en materia de clima, protección do medio ambiente e enerxía

mércores, 22 Decembro, 2021 - 00:00

O Colexio de Comisarios aprobou o pasado 21 de decembro as novas Directrices sobre axudas estatais en materia de clima, protección do medio ambiente e enerxía ("CEEAG"). As CEEAG adoptaranse formalmente en xaneiro de 2022 e serán aplicables a partir dese momento.

As novas normas supoñen unha aliñación cos obxectivos e metas da UE establecidos no Pacto Verde Europeo e con outros cambios normativos recentes nos ámbitos da enerxía e o medio ambiente, e teñen en conta a crecente importancia da protección do clima. As novas normas crean un marco habilitador flexible e adecuado para axudar aos Estados membros a prestar o apoio necesario para alcanzar os obxectivos do Pacto Verde Europeo de maneira específica e rendible.

As normas sobre axudas estatais aprobadas o 21 de decembro apoian os proxectos de protección do medio ambiente, incluída a protección do clima e a xeración de enerxía verde. Inclúen seccións para apoiar a  descarbonización da economía dunha maneira ampla e flexible, aberta a todas as tecnoloxías que poidan contribuír ao Pacto Verde Europeo, incluídas as enerxías renovables, as medidas de eficiencia enerxética, as axudas á mobilidade limpa, as infraestruturas, a economía circular, a redución da contaminación, a protección e a restauración da biodiversidade, así como as medidas para garantir a seguridade da subministración enerxética. As normas pretenden axudar aos Estados membros a cumprir os seus ambiciosos obxectivos enerxéticos e climáticos da UE, co menor custo posible para os contribuíntes e sen distorsións indebidas da competencia no mercado único. As Directrices tamén pretenden facilitar a participación das comunidades de enerxías renovables e das PEME, como importantes impulsores da transición verde.

As Directrices revisadas inclúen importantes axustes para aliñar as normas coas prioridades estratéxicas da Comisión, en particular as establecidas no Pacto Verde Europeo, e con outros cambios normativos recentes e propostas da Comisión nos ámbitos da enerxía e o medio ambiente, incluído o paquete "Fit for 55".

As Directrices revisadas adoptaranse formalmente en canto estean dispoñibles todas as versións lingüísticas. Serán aplicables a partir dese momento.