A Comisión Europea acollerá unha conferencia virtual sobre os ciclos sostibles do carbono

luns, 24 Xaneiro, 2022 - 00:00

Para equilibrar o impacto das nosas emisións de CO2, a UE terá que reducir drasticamente a súa dependencia do carbono fósil, aumentar a agricultura do carbono para almacenar máis carbono na natureza e promover solucións industriais para eliminar e reciclar o carbono de forma sostible e  verificable. Eliminar e almacenar máis carbono da atmosfera, dos océanos e dos humidais costeiros é esencial para cumprir o compromiso xuridicamente vinculante da UE de ser neutral desde o punto de vista climático en 2050.

O ciclo do carbono é a forma en que este circula a través da atmosfera, os océanos e da superficie e interior da Terra a través de diferentes químicos, físicos, etc. Está presente en todos os elementos na Terra, por tanto o seu ciclo é vital para a renovación,  recomposición, alimentación e  sobrevivencia de todos os seres e materias non vivas na Terra.

En decembro de 2021, a Comisión adoptou a Comunicación "Ciclos sostibles do carbono"- que describe as accións a escala da UE para ampliar as iniciativas de cultivo de carbono e as solucións industriais co fin de capturar, almacenar e reciclar o carbono de forma sostible. Para finais de 2022, a Comisión propoñerá un marco normativo da UE para a certificación das extraccións de carbono baseado en normas de contabilidade do carbono sólidas e transparentes para controlar e verificar a autenticidade e a integridade ambiental das extraccións de carbono. En xaneiro tamén se lanzará unha convocatoria de probas.

O 31 de xaneiro, as autoridades públicas, os representantes da industria e a sociedade civil reuniranse para intercambiar opinións sobre o papel e o potencial das absorcións de carbono na UE, o que contribuirá ao debate sobre o próximo marco normativo para a súa certificación.

A conferencia celebrarase en liña. Entre os relatores de alto nivel atópanse o Vicepresidente Executivo da Comisión Europea responsable do Pacto Verde Europeo,  Frans  Timmermans, o Comisario de Agricultura,  Janusz  Wojciechowski, a Ministra francesa de Transición Ecolóxica,  Barbara  Pompili, e o Ministro francés de Agricultura, Julien  Denormandie. Ademais, debateranse temas máis técnicos en catro mesas redondas nas que participarán expertos e partes interesadas.

Páxina do evento: https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/events/conference-sustainable...