A Comisión anuncia que 100 cidades participarán na Misión da UE para lograr cidades neutras en canto ao clima e intelixentes para 2030

xoves, 28 Abril, 2022 - 00:00

A Comisión anunciou hoxe as 100 cidades da UE que participarán na Misión da UE para 100 cidades climáticamente neutras e intelixentes para 2030, a denominada Misión das Cidades. As 100 cidades proceden dos 27 Estados membros, e outras 12 cidades proceden de países asociados ou con posibilidades de asociarse a Horizonte Europa, o programa de investigación e innovación da UE (2021-2027).   

Nas nosas zonas urbanas vive o 75% dos cidadáns da UE. A nivel mundial, as zonas urbanas consomen máis do 65% da enerxía do mundo e son responsables de máis do 70% das emisións de CO2. Por tanto, é importante que as cidades actúen como ecosistemas de experimentación e innovación para axudar a todas as demais na súa transición cara á neutralidade climática para 2050.

A Misión Cidades recibirá 360 millóns de euros de financiamento de Horizonte Europa para o período 2022-23, co fin de iniciar as vías de innovación cara á neutralidade climática para 2030. As accións de investigación e innovación abordarán a mobilidade limpa, a eficiencia enerxética e a planificación urbana ecolóxica, e ofrecerán a posibilidade de crear iniciativas conxuntas e intensificar as colaboracións en sinerxia con outros programas da UE.

Os beneficios para as cidades inclúen o asesoramento e a asistencia a medida dunha Plataforma da Misión dirixida por  NetZeroCities, oportunidades adicionais de financiamento e a posibilidade de unirse a grandes accións de innovación e proxectos piloto. A Misión tamén ofrece oportunidades de creación de redes, intercambio de mellores prácticas entre cidades e apoio para involucrar aos cidadáns na misión.

A Comisión convidará ás 100 cidades seleccionadas a elaborar Contratos de Cidades Climáticas, que incluirán un plan xeral de neutralidade climática en todos os sectores, como a enerxía, os edificios, a xestión de residuos e o transporte, xunto cos correspondentes plans de investimento. Neste proceso participarán os cidadáns, as organizacións de investigación e o sector privado. Os compromisos claros e visibles asumidos polas cidades nos Contratos de Cidades polo Clima permitiranlles comprometerse coa UE, as autoridades nacionais e rexionais -e, o que é máis importante, cos seus propios cidadáns- para cumprir este ambicioso obxectivo.

Ademais, á vista do enorme interese de 377 cidades por unirse á misión, a Comisión tamén está a poñer en marcha axudas para as cidades que non fosen seleccionadas, incluíndo o apoio a través da Plataforma da Misión e as oportunidades de financiamento no marco do Programa de Traballo da Misión das Cidades de Horizonte Europa.