A Comisión anuncia aos expertos seleccionados para o asesoramento sobre as misións da UE

mércores, 7 Setembro, 2022 - 00:00

A comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación e Mocidade, Mariya Gabriel, anunciou hoxe os nomes dos expertos que foron seleccionados para ser os novos Presidentes e membros dos Consellos de Misión das cinco Misións da UE. O seu mandato estenderase de 2022 a 2025.

Cada Xunta de Misión está composta por 15 expertos e un Presidente. Estes expertos promoverán as misións da UE, sensibilizando aos cidadáns e asesorando sobre as accións dos plans de execución. Os seus labores basearanse no traballo desenvolvido polas xuntas de misións na primeira fase, realizado de 2019 a 2021.

Máis de 1100 persoas de todo o mundo solicitaron converterse en membros das Xuntas de Misión. O proceso de selección garantiu que as Xuntas estivesen compostas por persoas independentes de alto nivel, cun excelente historial de servizo público e participación cidadá. As Xuntas de Misión están formadas por diversos perfís, incluídos os das empresas, a administración pública, a ciencia, a cultura, a participación cidadá e as organizacións da sociedade civil. Unha primeira introdución das Xuntas de Misión terá lugar nos Días Europeos de Investigación e Innovación do 28 ao 29 de setembro de 2022.

Para saber máis sobre as “Xuntas de Misión”, acceda á seguinte ligazón