A Comisión adopta novas orientacións para conseguir que os futuros proxectos de infraestruturas sexan resilientes ao cambio climático

martes, 3 Agosto, 2021 - 00:00

A Comisión Europea publica novas orientacións técnicas para o período 2021-2027 coas que aspira a conseguir que os proxectos de infraestrutura sexan resilientes ao cambio climático. Estas orientacións axudarán a integrar sistematicamente as consideracións climáticas no investimento e o desenvolvemento futuros de proxectos de infraestrutura, desde os edificios ata as infraestruturas de rede, pasando por toda unha gama de sistemas e activos construídos. Deste xeito, os investidores europeos, tanto institucionais como privados, poderán tomar decisións con coñecemento de causa sobre os proxectos que se consideran compatibles co Acordo de París e os obxectivos climáticos da UE.

As orientacións adoptadas axudarán á UE para dar cumprimento a o Pacto Verde Europeo, a aplicar os requisitos da Lei Europea do Clima e a ecoloxizar o gasto da UE. Van parellas á traxectoria de redución nun 55% das emisións netas de gases de efecto invernadoiro de aquí a 2030 e do obxectivo de neutralidade climática para 2050; axústanse aos principios de «antepoñer a eficiencia enerxética» e «non causar ningún prexuízo significativo», e cumpren os requisitos establecidos na lexislación correspondente a varios fondos da UE, como InvestEU, o Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo de Cohesión (FC) e o Fondo de Transición Xusta (FTJ).

+INFO en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3943