Cara a unha economía verde, dixital e resiliente: A Comisión Europea presenta o seu novo modelo de crecemento

xoves, 3 Marzo, 2022 - 00:00

A Comisión Europea ha presentado o pasado 2 de marzo unha Comunicación sobre o modelo europeo de crecemento. A Comunicación lembra os obxectivos comúns cos que a UE e os seus Estados membros comprometéronse en materia de transición ecolóxica e dixital e reforzo da resiliencia social e económica. Recoñece que a economía europea está a experimentar transformacións sen precedentes nun contexto de grandes incertezas relacionadas coas perspectivas mundiais e de seguridade. A Comunicación confirma que esta evolución pon de relevo a necesidade de colaborar estreitamente cos nosos socios internacionais e de reforzar o noso programa de crecemento sostible a longo prazo.

Tamén ten por obxecto contribuír aos debates sobre o modelo europeo de crecemento económico, que terán lugar na reunión informal do Consello Europeo de Xefes de Estado ou de Goberno da próxima semana. Así mesmo, establece os investimentos e reformas crave necesarias para alcanzar os nosos obxectivos comúns e fai fincapé na importancia dunha acción coordinada por parte de todos os axentes pertinentes, incluídos a UE, os Estados membros e o sector privado.

A transición ecolóxica é unha oportunidade para situar a Europa nunha nova senda de crecemento sostible e inclusivo. Ademais de loitar contra o cambio climático, contribuirá a reducir a factura enerxética e a dependencia das importacións de combustibles fósiles, mellorando así a seguridade enerxética e de recursos da Unión. Para cumprir o Pacto Verde Europeo, a UE necesita aumentar os investimentos anuais nuns 520 000 millóns de euros ao ano na próxima década, en comparación coa precedente. Destes investimentos adicionais, 390 000 millóns de euros anuais corresponderían á  descarbonización da economía, en particular no sector da enerxía, e 130 000 millóns de euros, corresponderían aos demais obxectivos ambientais. Para que a transición ecolóxica teña éxito, debe darse prioridade ás persoas e hai que ocuparse das que van verse máis afectadas. Con este fin, a Comisión situou a equidade no centro das súas políticas no marco do Pacto Verde Europeo, incluído o paquete Obxectivo 55.

Pode consultarse en: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/eu...