99 millóns de euros á disposición de proxectos de Transición á Enerxía Limpa

martes, 16 Maio, 2023 - 00:00

A convocatoria de propostas invita ás partes interesadas en acelerar a transición cara a unha enerxía limpa e a descarbonización de Europa a presentar as súas ideas de proxectos.

A convocatoria consta de diferentes temas de financiamento, os cales se encargan de cubrir os aspectos máis importantes para impulsar a transición cara a unha enerxía limpa no continente europeo.

Os ámbitos de actuación son: os de rendemento enerxético dos edificios: crear as condicións para que a renovación sexa máis rápida, profunda, intelixente, superada en servizos e datos,  intervencións de mellora e reciclaxe profesional que permiten a integración dun parque inmobiliario descarbonizado e do sistema enerxético, apoio á transición cara a unha enerxía limpa das empresas europeas, calefacción e refrixeración urbanas: permitir a modernización e o cambio de combustible mediante o apoio aos plans de investimento e o desenvolvemento de capacidades,  mecanismo para as Comunidades Europeas da Enerxía, aliviar a pobreza enerxética e a vulnerabilidade dos fogares en Europa, maximizar o uso e a valorización dos datos EPREL a través de aplicacións innovadoras, impulsar o despregamento de bombas de calor a través de modelos alternativos e instaladores cualificados, apoio técnico a plans e estratexias de transición de enerxía limpa en municipios e rexións,  servicios integrados para a transición enerxética limpa en edificios e empresas, asistencia para o desenvolvemento de proxectos para investimentos en enerxía sostible, cara a unha aplicación efectiva da lexislación clave no ámbito da enerxía sostible e crowding no financiamento privado. En total conta con 13 temas de financiamento.

O programa "LIFE Clean Energy Transition" apoia todos os proxectos seleccionados co financiamento do 95% dos custos dos seus proxectos. Co requisito de que as ideas destes deben de encaixar nos ámbitos descritos polo programa, é por iso polo que os solicitantes deben de ler coidadosamente a descrición do tema.