94 ciudades adheridas ao Pacto das Alcaldías formarán parte da Misión europea polas cidades climáticamente neutras e intelixentes

venres, 29 Abril, 2022 - 00:00

A Comisión Europea revelou a selección de cidades europeas que forman parte da Misión da UE para 100 cidades climáticamente neutras e intelixentes. 94 de elas son signatarias do Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía. Seu camiño na Misión e cara a neutralidad climática para 2030 será sen dúbida unha gran inspiración para nosa gran comunidade de signatarios, ao actuar como centros de experimentación e innovación para poñer a todas as cidades europeas en posición de ser neutrais en canto ao clima para 2050.

Esta misión da UE comparte os mesmos obxectivos que o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía: o aprendizaxe entre iguais e o intercambio de coñecementos, a participación dos cidadáns nos procesos de toma de decisións e os compromisos e consellos a medida para conseguilos. Asociados ás oportunidades de financiación do programa Horizonte Europa, estos firmantes amosan unha firme voluntade de levar a cabo una acción radical, adecuada a urxencia da situación.