118 rexións e autoridades locais únense á Misión da UE para a Adaptación ao Cambio Climático

mércores, 8 Xuño, 2022 - 00:00

A Comisión Europea anunciou o 7 de xuño as primeiras 118 rexións e entes locais que participarán na Misión da UE para a Adaptación ao Cambio Climático, a chamada Misión de Adaptación, que apoiará o Pacto Verde Europeo e a Estratexia de Adaptación ao Clima da UE.

Estas rexións e entes locais asinaron a Carta da Misión no primeiro Foro do Comité das Rexións da Misión de Adaptación ao Cambio Climático da UE. Outras 17 empresas privadas, centros de servizos, redes de investigación e grupos de acción local activos na mellora da resiliencia climática apoiarán a Carta e converteranse en amigos da Misión. Os 118 asinantes proceden de 18 Estados membros, e 6 máis proveñen de países asociados ou potencialmente asociados a Horizonte Europa, o programa de investigación e innovación da UE.

Desde ondas de calor mortais e secas devastadoras ata incendios forestais e costas erosionadas pola subida do nivel do mar, o cambio climático xa está a pasar factura en Europa. Non só afectan o medio ambiente e á economía, senón tamén á saúde dos europeos. A frecuencia e a gravidade dos fenómenos climáticos e meteorolóxicos extremos están a aumentar, polo que é necesario acelerar as solucións que aumenten a resiliencia climática. A Misión Adaptación pretende apoiar polo menos a 150 rexións e comunidades para que aceleren a súa transformación cara á resiliencia climática de aquí a 2030. Axudará a estas rexións e autoridades locais a comprender, preparar e xestionar mellor os riscos climáticos, así como a desenvolver solucións innovadoras para aumentar a resiliencia.

A Misión Adaptación recibirá 370 millóns de euros de financiamento de Horizonte Europa para o período 2021-23. As accións de investigación e innovación abordarán a reconstrución de zonas afectadas por fenómenos meteorolóxicos extremos, a restauración das chairas aluviales, a agricultura vertical, os prototipos de enfoques de seguros ou a creación dunha cidade "perfectamente adaptada" e preparada para soportar unha tormenta ou unha onda de calor. Tamén existe a posibilidade de crear iniciativas conxuntas con outras misións e programas da UE. A Misión tamén ofrece oportunidades de creación de redes, intercambio de mellores prácticas entre as rexións e as autoridades locais, e apoio para involucrar aos cidadáns.

A Comisión e o Comité das Rexións animan a outros solicitantes de todos os Estados membros a converterse en novos signatarios. Isto permitirá a máis ampla adopción de medidas de adaptación en Europa e marcará o camiño cara a un futuro resistente ao clima.